Klubová speciální výstava KCHMPP Mladá Boleslav

27.06.2013 12:44

V neděli 23.6.2013 se konala speciální výstava KCHMPP

Pearl Bears Fan - Fan : velmi nadějná 1

Yber Satya - výborná 1 CAC

Funny From Bohemica Land - nadějná